De onderstaande informatie is bedoeld om volledige transparantie en verantwoording te geven ten behoeve van de ANBI status. Vanuit deze wettelijke verplichting delen wij publiekelijk hieronder ons beleidsplan alsook onze financiële verantwoording.

Hoofdlijnen beleidsplan
Onze stichting heeft ten doel om hulpbehoevende mensen en verenigingen op sociaal vlak een hart onder de riem te kunnen steken, daar waar nodig is te ondersteunen, waaronder met name ook begrepen het begeleiden/ondersteunen van mensen met een bepaalde ziekte. De maatschappij vraagt om steeds meer zelfredzaamheid van de mensen op sociaal vlak. Niet alle mensen hebben de middelen of de mensen om zich heen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van doorlopende financiële of andere middelen tbv de ondersteuning van de hulpbehoevende mensen en/of verenigingen in de breedste zin des woords.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

subsidiesdonaties
schenkingenerfstellingen en legaten
alle andere verkrijgingen en baten

Het beloningsbeleid

het statutaire bestuur vervult al haar verplichtingen op vrijwillige basis zonder enige toekenning van een beloning en/of gemaakte onkosten. Alle bestuursleden hebben het recht tot het uitbrengen van een stem bij bestuursbesluiten en alleen volstrekte meerderheid worden bestuursbesluiten genomen; bij eventuele geschillen beslist de voorzitter.

Financiële jaarverslagen